Rostfritt stål

 

Rostfritt stål är ett material som är 100% återvinningsbart. Det är därmed ett miljövänligt material med mycket lång livslängd.

 

När stålet återvinns görs stora miljövinster i form av energibesparing och reduktion av miljöbelastning. Stålet avger inga utsläpp som påverkar luft, jord och vatten.

 

Stålets yta gör att det lämpar sig för tuffa miljöer och det har hygieniska egenskaper som gör att det lämpar sig särskilt väl för att komma i kontakt med livsmedel. Den hårda ytan försvårar för bakterier att få fäste, och det är helt neutralt mot födoämnen om rätt legering används. Det rostfria stålet vi använder är en legering som laboratorietestats och som används i restaurangmiljöer. 

 

Se film visande vår produktion i Motala

DALOlindén ab    silkesvägen 27, 331 53 Värnamo | tel 0370–69 55 30 | fax 0370–177 01 | info@dalolinden.se